การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165828598
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 146 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA546.JT3 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพชุมชน สุขภาพ -- การมีส่วนร่วมของชุมชน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024437 - ยืมได้
2 7024438 - ยืมได้
3 7024439 - ยืมได้
4 7024440 25 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรพรรณ มนสัจจกุล
5 7024441 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1