การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165860048
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 164 หน้า, 26 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WV272 พ234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การได้ยิน -- การตรวจทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024442 - ยืมได้
2 7024443 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0