ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry

 • สถานะ: (2/2) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339984
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 870 หน้า, 26 cm. (580 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QU4 ช216ช
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชีวเคมี ชีวเคมีคลินิก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024479 2 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม บุณยาพร ญาณะเปียง
2 7024480 1 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรรณษา ภู่สี
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2