การรักษาโรคเบื้องต้น = Primary medical care

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746301947
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 289 หน้า, 26 cm. (390 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ว217ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาโรค การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยทางการพยาบาล
การรักษาโรคเบื้องต้น = Primary medical care

วัลภา สุนทรนัฏ

ผู้แต่งร่วม

 • วรรณภา ปาณาราช
 • จักรกฤษณ์ ผูกจิตร
 • อรพรรณ อุดมพร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024508 - ยืมได้
2 7024509 - ยืมได้
3 7024510 - ยืมได้
4 7024511 - ยืมได้
5 7024512 - ยืมได้
6 7024513 - ยืมได้
7 7024514 - ยืมได้
8 7024515 - ยืมได้
9 7024516 - ยืมได้
10 7024517 - ยืมได้
11 7024518 - ยืมได้
12 7024519 - ยืมได้
13 7024520 - ยืมได้
14 7024521 - ยืมได้
15 7024522 - ยืมได้
16 7024523 - ยืมได้
17 7024524 - ยืมได้
18 7024525 - ยืมได้
19 7024526 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
20 7024527 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1