หลักวิทยาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เล่ม 2 วัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและการจัดการคลินิกวัคซีน

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165820820
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (510 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WF140 ห171 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัคซีน ทางเดินหายใจ -- โรค วัคซีนโควิด
หลักวิทยาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เล่ม 2 วัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและการจัดการคลินิกวัคซีน

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024633 - ยืมได้
2 7024634 - ยืมได้
3 7024635 - ยืมได้
4 7024636 - ยืมได้
5 7024637 - ยืมได้
6 7024638 - ยืมได้
7 7024639 - ยืมได้
8 7024640 - ยืมได้
9 7024641 - ยืมได้
10 7024642 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0