หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165864961
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 15
 • Tags (หัวเรื่อง):
มะเร็ง -- การพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024668 - ยืมได้
2 7024669 - ยืมได้
3 7024670 - ยืมได้
4 7024671 - ยืมได้
5 7024672 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0