Ambulatory medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789990143539
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ทริคธิงค์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 380 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB115 A497
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาโรค อายุรศาสตร์ การวินิจฉัยโรค
Ambulatory medicine

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์

ผู้แต่งร่วม

 • ศุภวรรณ บูรณพิร, บรรณาธิการ
 • บุษยามาส ชีวสกุลยง, บรรณาธิการ
 • ชัยยุทธ เจริญธรรม, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024729 - ยืมได้
2 7024730 - ยืมได้
3 7024731 - ยืมได้
4 7024732 - ยืมได้
5 7024733 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0