การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165828123
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 216 หน้า, 26 cm. (420 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB110 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ -- วิธีการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024770 - ยืมได้
2 7024771 - ยืมได้
3 7024772 - ยืมได้
4 7024773 - ยืมได้
5 7024774 - ยืมได้
6 7024775 - ยืมได้
7 7024776 - ยืมได้
8 7024777 18 ก.พ. 2024, 10:28 ระหว่างยืม พิชชาภัทร ศิริจารุโรจน์
9 7024778 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
10 7024779 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3