รู้ เข้าใจ ใช้แบบทดสอบ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740337195
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 241 หน้า, 26 cm. (210 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: LB3060.3 น215ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การวัดผลทางการศึกษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025046 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0