บันทึกการเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน( 7 กรณีศึกษา)

 • สถานะ: (0/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616111351
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WA546.JT3 ม143บ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 000200 - ยืมได้
2 000201 - ยืมได้
3 000202 - ยืมได้
4 000203 - ยืมได้
5 000204 - ยืมได้
6 000205 - ยืมได้
7 000206 - ยืมได้
8 000207 - ยืมได้
9 000208 - ยืมได้
10 000209 - ยืมได้
11 000210 - ยืมได้
12 000211 - ยืมได้
13 000212 - ยืมได้
14 000213 - ยืมได้
15 000214 - ยืมได้
16 000215 - ยืมได้
17 000216 - ยืมได้
18 000217 - ยืมได้
19 000218 - ยืมได้
20 000219 - ยืมได้
21 004740 - ยืมได้
22 004741 - ยืมได้
23 004742 - ยืมได้
24 004743 - ยืมได้
25 004744 - ยืมได้
26 004745 - ยืมได้
27 004746 - ยืมได้
28 004747 - ยืมได้
29 004748 - ยืมได้
30 004749 - ยืมได้
31 004750 - ยืมได้
32 004751 - ยืมได้
33 004752 - ยืมได้
34 004753 - ยืมได้
35 004754 - ยืมได้
36 004755 - ยืมได้
37 004756 - ยืมได้
38 004757 - ยืมได้
39 004758 - ยืมได้
40 004759 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0