กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

 • สถานะ: (0/22) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 489 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016023 - ยืมได้
2 7021043 - ยืมได้
3 1000048 - ยืมได้
4 1000049 - ยืมได้
5 1000050 - ยืมได้
6 1000051 - ยืมได้
7 1000052 - ยืมได้
8 1000053 - ยืมได้
9 1000054 - ยืมได้
10 1000055 - ยืมได้
11 1000056 - ยืมได้
12 1000057 - ยืมได้
13 1000058 - ยืมได้
14 1000059 - ยืมได้
15 1000060 - ยืมได้
16 1000061 - ยืมได้
17 1000062 - ยืมได้
18 1000063 - ยืมได้
19 1000064 - ยืมได้
20 1000065 - ยืมได้
21 1000066 - ยืมได้
22 1000067 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0