ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ สถาบันธัญญรักษ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 ม212ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ติดสารเสพติด - - การฟื้นฟูสมรรถภาพ - - วิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง

มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่

ผู้แต่งร่วม

 • อินทิรา ชัยมงคล
 • เสาวลักษณ์ ศรีโรย
 • ศราวุธ วิโรจนะ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002425 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0