เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742992644
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 127 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WC500 อ251
เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025175 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0