ฤาษีดัดตน : มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164650480
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 183 หน้า, 25 cm. (690 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB541 ศ171ฤ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย ฤาษีดัดตน กายภาพบำบัด -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025205 - ยืมได้
2 7025206 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0