หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742992668
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 96 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: W20.5 ห171
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ -- วิจัย
หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม

วิชัย โชควิวัฒน

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025267 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0