ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164076778
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 357 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WH120 น56ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
โลหิตวิทยา โรคเลือด -- การรักษา โรคเลือด -- การวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025305 - ยืมได้
2 7025306 - ยืมได้
3 7025307 - ยืมได้
4 7025308 - ยืมได้
5 7025309 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0