การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

 • สถานะ: (10/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436701
 • จำนวนการยืม: 10 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 593 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ก227
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

รักชนก คชไกร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เวหา เกษมสุข, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025412 1 ก.ย. 2023, 10:51 ระหว่างยืม จอมขวัญ วิวิตตา
2 7025413 1 ก.ย. 2023, 10:51 ระหว่างยืม จอมขวัญ วิวิตตา
3 7025414 - ยืมได้
4 7025415 - ยืมได้
5 7025416 2 พ.ย. 2023, 08:34 ระหว่างยืม พิมลพรรณ เนียมหอม
6 7025417 2 ต.ค. 2023, 14:29 ระหว่างยืม ภัสสร ลุงจันทร์
7 7025418 5 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปริญญาภา เตจะละ
8 7025419 9 ต.ค. 2023, 11:50 ระหว่างยืม สุชาดา นาแก้ว
9 7025420 - ยืมได้
10 7025421 - ยืมได้
11 7025422 3 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สรินยา คำมก
12 7025423 2 ต.ค. 2023, 14:29 ระหว่างยืม ภัสสร ลุงจันทร์
13 7025424 2 ต.ค. 2023, 11:52 ระหว่างยืม ทีแหมะ ไม่มีนามสกุล
14 7025425 9 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรรนิภา พรมนาถ
15 7025426 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 10