การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436701
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-07
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 593 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ก227
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

รักชนก คชไกร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เวหา เกษมสุข, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025412 - ยืมได้
2 7025413 - ยืมได้
3 7025414 - ยืมได้
4 7025415 - ยืมได้
5 7025416 - ยืมได้
6 7025417 - ยืมได้
7 7025418 - ยืมได้
8 7025419 - ยืมได้
9 7025420 - ยืมได้
10 7025421 - ยืมได้
11 7025422 - ยืมได้
12 7025423 - ยืมได้
13 7025424 - ยืมได้
14 7025425 - ยืมได้
15 7025426 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0