บูรพา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161832414
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: อรุณอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 797 หน้า, 21 cm. (545 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: น. ว231บ
 • Tags (หัวเรื่อง):
นวนิยายลำดับที่ 382
บูรพา

วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, นามปากกา)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000309 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0