สมิงเขาขวาง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161832360
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 209 หน้า, 21 cm. (225 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: น. ก234ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
นวนิยาย ลำดับที่ 175
สมิงเขาขวาง

กิตติศักดิ์ กิตติวิรยานนท์, (กฤตานนท์, นามแฝง)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000312 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0