นิทานเวตาล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161832728
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-11
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 24
 • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 19 cm. (199 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: รส. พ234น
 • Tags (หัวเรื่อง):
เรื่องสั้น ลำดับที่ 58
นิทานเวตาล

พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000314 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0