กัมบัตเตะ! ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161847685
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-10-17
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 182 หน้า, 19 cm. (245 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ร.ส. น281ก
กัมบัตเตะ! ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

โนบูโอะ ซูซูกิ

ผู้แต่งร่วม

 • เขมลักษณ์ ดีประวัติ, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000315 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0