Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน"

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161847449
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-10-21
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 213 หน้า, 21 cm. (245 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: BF481 ค231I
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตวิทยาประยุกต์ ความสำเร็จ การทำงาน จิตวิทยาพัฒนาตนเอง
Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน"

คิยามะ ฮิโรทสึงุ

ผู้แต่งร่วม

 • อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025472 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0