ศึกษาความศรัทธาของประชาชนที่ีมาบูชาสักการะพระพุทธเจ้า ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาจอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง จังหวัดเลย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: เลย
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: THESIS BQ900 อ235ศ
ศึกษาความศรัทธาของประชาชนที่ีมาบูชาสักการะพระพุทธเจ้า ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาจอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง จังหวัดเลย

อินทรศักดิ์ เทียมเศวต

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3003005 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0