การแพทย์ฉุกเฉิน พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165944908
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 268 หน้า, 26 cm. (890 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB105 ก171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
การแพทย์ฉุกเฉิน พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรกฎ อภิรัตน์วรากุล

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025662 - ยืมได้
2 7025663 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0