กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

 • สถานะ: (1/17) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 495 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021044 14 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม จงกลณี ช่าวน่าน
2 7021045 - ยืมได้
3 1000068 - ยืมได้
4 1000069 - ยืมได้
5 1000070 - ยืมได้
6 1000071 - ยืมได้
7 1000072 - ยืมได้
8 1000073 - ยืมได้
9 1000074 - ยืมได้
10 1000075 - ยืมได้
11 1000076 - ยืมได้
12 1000077 - ยืมได้
13 1000078 - ยืมได้
14 1000079 - ยืมได้
15 1000080 - ยืมได้
16 1000081 - ยืมได้
17 1000082 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1