กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Pediatrics in practice

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262751
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 429 หน้า, 26 cm. (890 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ว17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ใ
กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Pediatrics in practice

วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025692 20 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
2 7025693 - ยืมได้
3 7025694 - ยืมได้
4 7025695 - ยืมได้
5 7025696 - ยืมได้
6 7025697 - ยืมได้
7 7025698 - ยืมได้
8 7025699 - ยืมได้
9 7025700 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
10 7025701 - ยืมได้
11 7025702 - ยืมได้
12 7025703 - ยืมได้
13 7025704 - ยืมได้
14 7025705 - ยืมได้
15 7025706 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 2