ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มพยาบาลของสำนักการพยาบาล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักการพยาบาล กรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18 ช244ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
สำนักการพยาบาล - - การบริหาร - - วิจัย
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มพยาบาลของสำนักการพยาบาล

ชุติกาญจน์ หฤทัย

ผู้แต่งร่วม

 • อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
 • สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ
 • พัชรี เนียมศรี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002455 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0