การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165934718
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 130 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY152 พ67ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหลอดเลือดสมอง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025779 - ยืมได้
2 7025780 - ยืมได้
3 7025781 - ยืมได้
4 7025782 - ยืมได้
5 7025783 - ยืมได้
6 7025784 - ยืมได้
7 7025785 - ยืมได้
8 7025786 - ยืมได้
9 7025787 - ยืมได้
10 7025788 - ยืมได้
11 7025789 - ยืมได้
12 7025790 - ยืมได้
13 7025791 - ยืมได้
14 7025792 - ยืมได้
15 7025793 - ยืมได้
16 7025794 - ยืมได้
17 7025795 - ยืมได้
18 7025796 - ยืมได้
19 7025797 - ยืมได้
20 7025798 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0