การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

 • สถานะ: (1/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165933711
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-05
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 219 หน้า, 26 cm. (750 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WS420 ก768ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ทารกแรกเกิด -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

ผู้แต่งร่วม

 • วีณา จีระแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026050 - ยืมได้
2 7026051 - ยืมได้
3 7026052 - ยืมได้
4 7026053 - ยืมได้
5 7026054 - ยืมได้
6 7026055 - ยืมได้
7 7026056 - ยืมได้
8 7026057 - ยืมได้
9 7026058 9 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนัญญา หล่าไธสง
10 7026059 - ยืมได้
11 7026060 - ยืมได้
12 7026061 - ยืมได้
13 7026062 - ยืมได้
14 7026063 - ยืมได้
15 7026064 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1