อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165939546
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ยูดีอาร์ อินเตอร์พริ้นท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 270 หน้า, 29 cm. (700 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WP155 ส881อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา ภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse

สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026093 - ยืมได้
2 7026094 - ยืมได้
3 7026095 - ยืมได้
4 7026096 - ยืมได้
5 7026097 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0