การจัดการทางเดินหายใจแบบฉุกเฉิน = Emergency airway management

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165907200
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 149 หน้า, 26 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WF145 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาทางเดินหายใจ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026184 - ยืมได้
2 7026185 - ยืมได้
3 7026186 - ยืมได้
4 7026187 - ยืมได้
5 7026188 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0