เส้นทางสู่นรก แปลจาก The haunted mesa

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167883908
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: บ้านหนังสือ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 543 หน้า, 19 cm. (480 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: น. ห347ส
เส้นทางสู่นรก แปลจาก The haunted mesa

หลุยส์ ลามูร์

ผู้แต่งร่วม

 • เพชร ภาษพิรัช, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000324 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0