ภารกิจห้องสมุดของคนเกลียดการอ่าน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168293706
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บิบลิโอ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 363 หน้า, 18 cm. (325 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: น. อ221ภ
ภารกิจห้องสมุดของคนเกลียดการอ่าน

อาโอยะ มามิ

ผู้แต่งร่วม

 • ธนัญ พลแสน, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000328 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0