วิมานทลาย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163884275
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: แสงดาว
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 208 หน้า, 18 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: น. อ587ว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000329 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0