เสียงเพรียกจากเทือกเขาบิล็อกตอง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165108799
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ประพันธ์สาส์น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 18 cm. (195 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: น. ส267ส
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000331 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0