จากดวงจันทร์ (Milena agus mal di pietre)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169389620
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: อ่านอิตาลี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 138 หน้า, 16 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: น. ม231จ
จากดวงจันทร์ (Milena agus mal di pietre)

มิเลนา อากุส

ผู้แต่งร่วม

 • นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000332 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0