ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 2 หอคอยคู่พิฆาต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161852863
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 18
 • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 506 หน้า, 21 cm. (525 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ย. ท287ล
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 2 หอคอยคู่พิฆาต

โทลคีน, เจ.อาร์.อาร์.

ผู้แต่งร่วม

 • วัลลี ชื่นยง, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000333 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0