ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ ฉันแค่อายุ 30

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160454259
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บลูม
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 19 cm. (265 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ย. น231ฉ
ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ ฉันแค่อายุ 30

นีน่า, คิม

ผู้แต่งร่วม

 • กนกรัตน์ อรุณรัตนรุจรวี, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000334 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0