ปิดเทอมของหนูน้อยนิโกลา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161821043
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 175 หน้า, 19 cm. (225 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ย. ร259ป
ปิดเทอมของหนูน้อยนิโกลา

เรอเน กอสซินนี

ผู้แต่งร่วม

 • อามิกาล, แปล พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000335 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0