มิปรารถนาเป็นอื่น

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164790421
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บ้านแม่น้ำ
 • เมืองที่พิมพ์: กาญจนบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 221 หน้า, 18 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ย. ก173ม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000337 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0