เป็นเราคือพิเศษ

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161842185
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-24
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 192 หน้า, 18 cm. (235 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ย. ค234ป
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000338 28 เม.ย. 2024, 17:37 ระหว่างยืม ณภัทร ศรีละพันธ์
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1