เราเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161845612
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-16
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 166 หน้า, 18 cm. (235 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: ย. ค234ร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000339 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ปริญญาภา เตจะละ
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1