แค่สนิทกับตัวเองให้เป็น

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161853792
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-04
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 197 หน้า, 18 cm. (255 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: LC: ย. ค234ค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000340 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0