หลังความตาย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161847760
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-03
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โซเฟีย อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 275 หน้า, 21 cm. (345 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: BQ4487 ก257ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดำเนินชีวิต ความตาย ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
หลังความตาย

เกรย์สัน, บรูช

ผู้แต่งร่วม

 • พชร สูงเด่น, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026214 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0