ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742992750
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 119 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WA20.5 ก159
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัย -- จริยธรรม วิจัย -- มนุษย์
ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม

สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026215 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0