โลกของเรยา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165945479
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แคนนา กราฟฟิค
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 175 หน้า, 21 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: รส. ถ321ล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000342 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0