จงอย่าใช้ชีวิตวันนี้ด้วยความรู้สึกของเมื่อวาน

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161846329
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-16
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 291 หน้า, 18 cm. (295 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: BF637 อ231จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดำเนินชีวิต การใช้ชีวิต การตระหนักตนเอง กำลังใจ ความตระหนักในศักยภาพตน
จงอย่าใช้ชีวิตวันนี้ด้วยความรู้สึกของเมื่อวาน

อี กึนฮู

ผู้แต่งร่วม

 • วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026217 6 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรกนก ยงสุทธิวรรณ
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1