นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161840082
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-16
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 279 หน้า, 18 cm. (295 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: BF637.S38 ฮ221น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การทำงาน --แง่จิตวิทยา การดำเนินชีวิต (แง่จิตวิทยา) ความเครียดในการทำงาน ความสามารถในตนเอง
นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ฮา วัน

ผู้แต่งร่วม

 • ตรองสิริ ทองคำใส, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026218 6 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรกนก ยงสุทธิวรรณ
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1