รายงานประจำปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161150822
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็นซี คอนเซ็ปต์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 55 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: LC: สร.
รายงานประจำปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก. กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000312 - ยืมได้
2 4000313 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0