แนวทางเวชปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย : ฉบับครบรอบ 50 ปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (นิพนธ์และเรียบเรียงครั้งที่ิ 3)

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169154150
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 425 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WQ330 น287
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด
แนวทางเวชปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย : ฉบับครบรอบ 50 ปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (นิพนธ์และเรียบเรียงครั้งที่ิ 3)

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026220 - ยืมได้
2 7026221 - ยืมได้
3 7026222 - ยืมได้
4 7026223 - ยืมได้
5 7026224 - ยืมได้
6 7026225 - ยืมได้
7 7026226 - ยืมได้
8 7026227 3 ธ.ค. 2023, 13:33 ระหว่างยืม อภิภาวดี นำนอก
9 7026228 3 ธ.ค. 2023, 14:52 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
10 7026229 24 ต.ค. 2023, 14:36 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 3